🔥💥Každá objednávka nad 1500 bude natočena na TikTok + dárek 1g HHC květy Purple Queen 40%💥🔥

Prohlášení o Odpovědnosti

Tato webová stránka[www.zlyhhc.cz-Tomáš Taišl , ič:09179879] se zříká jakékoli odpovědnosti za škody, které by mohly vzniknout v důsledku použití nebo nemožnosti použití této webové stránky. Tento e-shop neuděluje žádné záruky na přesnost, úplnost, aktuálnost nebo spolehlivost informací obsažených na této webové stránce nebo na jakémkoli odkazu, který je k ní připojen. E-shop nenese odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu této webové stránky a neposkytuje žádné záruky nebo záruky týkající se produktů prodávaných na této webové stránce.Všechny produkty na této webové stránce jsou prodávány jako výstavní předmět.

Tímto prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s těmito podmínkami a beru na vědomí, že používání této webové stránky je na mé vlastní riziko.

[www.zlyhhc.cz-Tomáš Taišl , ič:09179879] si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit obsah této webové stránky nebo omezit její dostupnost.

Zpět do obchodu